Ansvarsfullhet och ursprung

KÖTTETS URSPRUNG

Familia tar smakupplevelser till matbord från olika håll i världen; Iberico-gris från Spanien, kött av wagyu-rasboskap från Japan och Angus-nötkött från Australien. I enlighet med våra värderingar strävar vi efter att importera kött från sådana länder där produktionen gynnar hållbar utveckling på ett såväl ekologiskt, socialt, kulturellt som ekonomiskt sätt.

På varje förpackning finns en spårbarhetskod som anger var djuret har slaktats och köttet styckats samt datum för detta.

KÖTTETS SÄKERHET

Genomskinlighet, spårbarhet och djurens välbefinnande påverkar vårt dagliga beslutsfattande. Vi väljer våra producenter omsorgsfullt; de måste uppfylla internationella och finländska krav vad gäller kvalitet, etik och säkerhet. Vi har ett nära samarbete med varje producent för att kunna garantera bästa möjliga kvalitet för våra produkter. Vi utnyttjar bland annat följande metoder när vi övervakar våra produkters säkerhet och kvalitet:

  • Omsorgsfullt utvalda certifierade leverantörer; fortlöpande utvärderingar, revisioner av och besök på produktionsanläggningarna
  • Kvalitetssystem enligt certifikatet ISO9001:2008
  • Säkerställande av att kylkedjan inte bryts
  • Omsorgsfulla mottagningsgranskningar och en godkänd lagerlokal
  • Importanmälningar om partier som omfattas av första ankomsttillsynen.
  • Fortlöpande sensorisk kvalitetsövervakning
  • Övervakning av mikrobiologisk kvalitet och kemiska restämnen i forskningslaboratorium i enlighet med godkänd provtagningsplan
  • Myndighetstillsyn: Gränsbevakningsväsendet (import från tredje land) och stadens miljöcentral
  • Övervakning av näringsmässig kvalitet

KÖTTETS SMAK OCH FÄRSKHET

Dålig smak i kött kan vara ett tecken på stress hos djuret, som till exempel har orsakats av odrägliga förhållanden eller icke-human avlivning. För att erhålla ett välsmakande kött krävs att varje skede i produktionsprocessen genomförs i enlighet med strikta standarder:

Djuret är välskött och friskt. Dess levnadsförhållanden möjliggör ett arttypiskt beteende. Även djurets utfodring inverkar på smaken (se Kött av gräsutfodrade nötdjur). Slakt, styckning och förpackning av köttet genomförs i enlighet med strikta standarder. Köttet transporteras till Finland i temperaturer mellan –1 och –1,5 °C, varvid bakterietillväxten avstannar, men köttet blir inte fryst. Temperaturen i containrarna övervakas kontinuerligt med temperaturuppföljningsanordningar. Containrarnas kylmaskiner är även försedda med egna kurvskrivare och deras temperaturkurvor granskas när leveranserna kommer in i landet. Distributionen till affärerna sker utan att kylkedjan bryts.

Du ansvarar för att kylkedjan förblir obruten från affären vidare, flytta färskt kött från hyllan till varukorgen allra sist och sätt det så snabbt som möjligt i kylskåpets kallaste del när du kommer hem. Kom ihåg att kontrollera temperaturen i ditt kylskåp. Färskt kött bevaras bäst vid +3°C.

KÖTT FRÅN GRÄSUTFODRADE DJUR

Talesättet ”du är vad du äter” gäller också för djur. Boskap som utfodras med gräs är mer ekologiska än boskap som utfodras med köpt foder och är därför ett hälsosammare alternativ. Kött från gräsutfodrade djur innehåller mindre fett än djur som utfodrats med köpt foder och fettet är av bättre kvalitet. Kött från gräsutfodrade djur innehåller mer nödvändiga omega 3- och CLA-fettsyror. Dessutom innehåller det mer E- och B-vitamin samt betakaroten som ger köttet dess vackra färg.

Vi importerar kött från gräsutfodrade djur från bland annat Nya Zeeland, Australien och Irland. Till exempel i Irland är 80 procent av marken grästäckt och klimatet är optimalt för köttuppfödning. Boskapen betar 300 dagar om året. Endast när det är som kallast mitt i vintern och gräset inte växer vistas djuren inomhus. Inomhus äter djuren huvudsakligen stråfoder. I några länder vistas djuren det mesta av tiden inomhus i boxar. När djuren inte betar har de heller inte möjlighet till ett arttypiskt beteende.