Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka PNM Holding -konserni kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja. Lue seloste huolellisesti asiakassuhteen alkaessa, ennen palveluidemme käyttämistä tai verkkosivujemme selaamista.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on PNM Holding Oy (jäljempänä ”PNM” tai ”me”) ja sen tytäryhtiöt. PNM Holding vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
PNM Holding Oy
Osoite: Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä

PNM Holding Oy:n henkilörekistereitä koskevissa asioissa ota yhteyttä:
Sähköposti: dataprotection@pnm.eu
Puhelin: +358 (0)20 755 8468
Osoite: Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

  • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esim. kun ostat tuotteitamme tai palveluitamme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja
  • syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä

Henkilötiedot on jaettu kahteen pääasialliseen kategoriaan: PNM:n asiakastiedot ja toimittajatiedot.

PNM ei käsittele henkilötietoja missään muussa tarkoituksessa kuin mitä lait ja asetukset sallivat ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen liiketoimintamme harjoittamista, asiakkuussuhteen hoitamista ja asianmukaista kaupallista tarkoitusta varten.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero)
  • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja –kiellot
  • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
  • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

5. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja sopimussuhteen ajan, enimmillään 5 vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietoja muille PNM Holding -konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

7. Henkilötietojen käyttö ja suojaaminen

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan PNM Holding -konsernin ja sen tytäryhtiöiden henkilökunta ja kohdassa 6 mainittujen kolmansien osapuolien henkilökunta, joka vastaa yhteistyösopimuksen täyttämisestä. Käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Kaikkiin henkilötietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja mahdollisesti muilla näitä täydentävillä tunnistusmenetelmillä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan kerätyt henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, johon rekisteröidyllä henkilöillä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia, kuten rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkasteluoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä PNM:n tietosuojayhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan (ks. kohta 2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä).

9. Ota yhteyttä

Kaikista tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä PNM:n tietosuojayhteyshenkilöön osoitteeseen: dataprotection@pnm.eu.